Transport gratuït per comandes superiors a 100 euros
Categories
Enviaments/Devolucions de Joieria Feijóo Online
SERVEI D'ENTREGA A DOMICILI

L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la direcció d'entrega que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

El servei de lliurament de Joieria Feijóo S.L., es realitza en col.laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.


DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Joieria Feijóo S.L. a través del correu electrònic a la següent adreça: info@joieriafeijoo.es. i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, corrent a càrrec de l´usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà amb conformitat amb les instruccions que Joieria Feijóo S.L. indiqui al Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de catorze (14) dies des que Joieria Feijóo S.L. li indiqui la forma de devolució.

El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Joieria Feijóo S.L. Hauríeu de fer l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.


SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@joieriafeijoo.es.
Continua